Smartphone draagt chemische vingerafdruk van onze levensstijl

15 november 2016 door Eos-redactie

We laten een heleboel chemische sporen achter als we bijvoorbeeld op onze smartphone tikken. En die vertellen meer over ons dan we beseffen.

Op plaatsen delict worden vaak voorwerpen gevonden die van de dader kunnen geweest zijn en per abuis werden achtergelaten. Een sleutel of een pen bijvoorbeeld, of waarom geen smartphone. Het eerste wat forensisch specialisten doen is die voorwerpen onderzoeken op biologische sporen zoals vingerafdrukken en DNA. Helaas zijn die sporen vaak niet aanwezig of zijn ze onvolledig. Lukt het wel om een DNA-profiel op te maken op basis van de sporen, dan betekent dat bovendien nog niet dat de identiteit van de mogelijke dader bekend is. Daarvoor is immers een match nodig met een DNA-databank.

Chemische sporen leggen levensstijl bloot

Behalve biologische restanten laten we ook continu chemische sporen achter. In tegenstelling tot vingerafdrukken en DNA zeggen die niets over de identiteit van een individu, maar wel over zijn of haar levensstijl, inclusief het voedingspatroon en de lichaamsverzorging.

Amerikaanse chemici hebben nu een test klaar waarmee forensische onderzoekers mogelijk binnenkort al aan de slag kunnen. Met de test kunnen bijvoorbeeld moleculen worden geïdentificeerd van welbepaalde cosmeticaproducten, zoals parfum en zonnecrème. En dit zelfs dagen nadat die op het lichaam werden gespoten of gesmeerd. De wetenschappers lieten hun test los op de smartphones van 39 vrijwilligers – als er iets is wat we dagelijks tientallen keren aanraken, is het onze smartphone wel. Na de staalname haalden ze de gevonden moleculen door een massaspectrometer waarna ze ze één voor één konden identificeren met behulp van een chemische database.

Handig voor forensisch en medisch onderzoek

De resultaten waren onthutsend. De onderzoekers konden voor elk van de 39 deelnemers aan de studie een profiel van hun levensstijl opstellen, met informatie over de zeep of shampoo die ze hadden gebruikt, het eten en drinken dat ze de voorbije dagen hadden genuttigd en de medicijnen die ze hadden geslikt. Omdat mensen gewoontebeestjes zijn kan dit soort informatie erg waardevol zijn als forensische specialisten in het duister tasten.

De chemische sporenanalyse zou overigens ook van nut kunnen zijn in andere domeinen dan het forensisch onderzoek. Huisartsen zouden de test bijvoorbeeld kunnen gebruiken om te controleren of hun patiënten zich wel aan het opgelegde medicatieregime houden. Of integendeel: of ze wel van de sigaretten of de drank afblijven. (sst)

Bron: Pieter Dorrestein,University of California, San Diego, VS in PNAS