Sterke ouders, sterke kinderen

Een infectie overwinnen komt de afweer van volgende generaties ten goede.

Planten en ongewervelden kunnen invloeden uit de omgeving doorgeven aan volgende organisaties. Dat bleek eerder al uit diverse studies. Nu blijkt dat ook zoogdieren effecten op het aangeboren immuunsysteem kunnen doorgeven aan het nageslacht. Dat vond een internationaal team van onderzoekers, waarbij het Radboudumc in Nijmegen was betrokken.

De onderzoekers deelden mannetjesmuizen op in twee groepen. De ene groep besmetten ze met de schimmel Candida albicans, de andere groep bleef gezond. Nadat de besmette dieren de infectie hadden overwonnen, mochten ze paren met gezonde vrouwtjes. Ook de niet-besmette proefdieren brachten nageslacht voort. En ook die nakomelingen besmetten de wetenschappers met C. albicans.

Toen ze de beide groepen nakomelingen vergeleken, zagen de onderzoekers dat het nageslacht van de besmette muizen duidelijk beter was beschermd tegen een E. coli-infectie dan de nakomelingen van de niet-geïnfecteerde proefdieren. Het effect was zelfs in de daaropvolgende generatie nog aanwezig.

Herprogrammatie

In typische immuuncellen, zoals monocyten of neutrofielen, vond het onderzoeksteam geen verschillen. Maar bij de nakomelingen van de eerder geïnfecteerde mannelijke muizen zag het wel dat een bepaalde groep molecules actiever was. Het ging om molecules die delen van het immuunsysteem aansturen. Hetzelfde gold voor de genen die betrokken zijn bij ontstekingen. Die genen kregen makkelijker toegang tot immuuncellen.

Volgens de onderzoekers tonen de resultaten aan dat een infectie bij een mannetjesmuis ervoor zorgt dat voorlopercellen van de monocyten erfelijk worden geherprogrammeerd.

Mogelijk gaan deze bevindingen ook op voor mensen. De betrokken mechanismen en cellen van het immuunsysteem van de muizen lijken erg op die van mensen.