Waarom zaaien borstkankercellen zich uit? Onderzoekers ontdekken het startsignaal

Veranderende niveaus van een specifiek eiwit stellen borstkankercellen in staat om door het lichaam te reizen.

Beeld: Patricia Altea-Manzano, Fendt lab

Borstkanker is de meest gediagnosticeerde kanker ter wereld. Ons land heeft volgens het Global Cancer Observatory zelfs een van de hoogste percentages ter wereld: maar liefst 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt ooit te horen dat ze borstkanker heeft.

Gelukkig ligt de 5-jaarsoverleving voor gelokaliseerde borstkanker in westerse samenlevingen zeer hoog, volgens de American Cancer Society op zowat 99 procent. Maar er is een kanttekening. Weet de kanker zich te verspreiden naar andere lichaamsdelen dan waar de tumor is ontstaan, dan daalt die 5-jaarsoverleving onder de 30 procent. Dat zorgt ervoor dat er wereldwijd jaarlijks meer dan 680.000 vrouwen sterven aan uitgezaaide borstkanker.

Eiwitniveau

Om echt gevaarlijk te worden, doen borstkankercellen twee dingen: ze planten zich lokaal voort en ze verspreiden zich door het hele lichaam. Tot nu toe bleef het onduidelijk hoe kankercellen overschakelen van cellen die ter plaatse blijven groeien naar cellen die zich doorheen het lichaam bewegen en verre organen aantasten.

Uit nieuw internationaal onderzoek waaraan professoren Sarah-Maria Fendt, Jan Cools, Diether Lambrechts, Jean-Christophe Marine, Massimiliano Mazzone en Peter Carmeliet (VIB-KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie) meewerkten, blijkt nu dat veranderende niveaus van het eiwit PHGDH borstkankercellen in staat stellen om door het lichaam te reizen. Het verlies aan PHGDH zet een pad in gang dat uiteindelijk de chemische structuur van moleculen op het oppervlak van kankercellen verandert. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat de cel makkelijker kan reizen.

De onderzoekers laten vervolgens zien dat het beïnvloeden van deze chemische verandering (sialylering) in de oppervlaktemoleculen het uitzaaien van kankercellen kan verminderen. Het behandelen van kankercellen in een celcultuur met een verbinding die deze sialylering blokkeert, verminderde het aantal reizende kankercellen.