WHO: ‘Ebola is internationale bedreiging’

08 augustus 2014 door A

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO beschouwt de verspreiding van ebola in West-Afrika als een internationale noodtoestand voor de volksgezondheid.

De Wereldgezondheids- organisatie WHO beschouwt de verspreiding van ebola in West-Afrika als een internationale noodtoestand voor de volksgezondheid. Een gecoördineerde reactie is nodig om te voorkomen dat het zich naar andere landen verspreidt.

De mogelijke gevolgen van een verdere internationale verspreiding van de ziekte zijn 'zeer ernstig' door de besmettelijkheid van dit dodelijke virus. Toch zegt de WHO ook dat er geen algemeen reis- en handelsverbod nodig is in West-Afrika. Wel moeten alle landen waar de ziekte van mens op mens is overgedragen, de noodtoestand afkondigen.

De afgelopen twee dagen vergaderden experts van het comité voor noodsituaties van de organisatie over de uitbraak die in West-Afrika al aan bijna 1.000 mensen het leven heeft gekost. Volgens secretaris-generaal Margaret Chan van de WHO zijn alle aanbevelingen van het comité een op een overgenomen. Door het uitroepen van de noodtoestand door de WHO kunnen wereldwijd bindende gezondheidsmaatregelen worden afgekondigd in de strijd tegen de ziekte:

• Getroffen landen zouden volgens de WHO alle mensen die de grens over willen, moeten controleren op ebola. Die controle moet ten minste bestaan uit het invullen van een vragenlijst en het nemen van de temperatuur.

• Mensen die ebola hebben gehad, mogen pas reizen als twee tests met daartussen minstens 48 uur hebben uitgewezen dat ze de ziekte niet langer onder de leden hebben.

• Mensen die in contact zijn geweest met ebolapatiënten, zouden 21 dagen niet mogen reizen.

• Landen waar ebolagevallen zijn geconstateerd, moeten overwegen om grote bijeenkomsten te schrappen totdat de uitbraak voorbij is.

• Het begraven van eboladoden moet door goed getraind personeel worden gedaan.

• Vervoer van lichamen van het ene naar het andere land moet worden verboden, behalve als het onder voldoende veiligheidsmaatregelen gebeurt.

West-Afrika wordt getroffen door de grootste ebola-epidemie ooit. Het dodental staat volgens WHO-tellingen officieel nog op 932. Meer dan 1.700 mensen zijn besmet sinds de ziekte dit voorjaar de kop opstak.