Jan Stel

Jan Stel

Jan Stel studeerde geologie en paleontologie aan de universiteiten van Groningen en Leiden. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van het oceanografisch onderzoek in Nederland en Europa. Hij werkte voor verschillende internationale instellingen zoals Unesco en de EU en was actief in het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar het brede publiek. Hij geeft regelmatig lezingen, heeft een blog voor EOS en schrijft populair wetenschappelijke boeken.

Vervuiling, vervuiling, vervuiling…..
Dit is een artikel van: Eos Blogs

Vervuiling, vervuiling, vervuiling…..

Deze woorden lijken op de ‘jobs, jobs, jobs’-mantra van onze overheid, die de afgelopen jaren te pas en te onpas is gebruikt door vele Belgische politici. Voortdurend werd er gehamerd dat er honderdduizenden jobs zijn gecreëerd. Dat we, evenals andere Europese landen, de conjunctuur meehebben wordt dan vooral door de oppositie als verklaring genoemd. Maar niemand had het over de aan deze jobs gekoppelde vervuiling; de keerzijde van de medaille van economische groei.