John De Poorter

John De Poorter

Als lerarenopleider wil ik leerkrachten-in-spe meegeven dat wetenschap over verwondering gaat. Wetenschap wordt te dikwijls gebruikt om 'de waarheid' bloot te leggen en het zijn deze resultaten die meestal de media halen. Maar is de zoektocht in de wetenschap niet even belangrijk? Passie voor wetenschap wordt gedreven door verwondering, door twijfels over de bestaande inzichten, door schijnbaar onmogelijke fenomenen, ... Dit verhaal ontbreekt meestal. 

Ik werk halftijds als wetenschapper aan een onderzoek dat het elektrisch gedrag van water probeer te ontcijferen (zie engelstalige blog). Ik doe dit onderzoek in mijn vrije tijd, zonder enige financiering. Pas op die manier ben ik vrij genoeg om mijn eigen verwondering en mijn eigen ideeën grondig te onderzoeken. De wetenschap beschikt nog steeds niet over een eenvoudig en consistent watermodel. Ik wil die ruimte invullen en heb ondertussen een stevig watermodel uitgebouwd dat ik via mijn blog wil populariseren. Het is wel jammer dat collega-wetenschappers, door publicatiedruk, zo weinig tijd over hebben om grondig op nieuwe ideeën in te gaan. Mijn vrijetijdsonderzoek wil hier dan ook 'een statement' zijn.  

Meest behandelde onderwerpen: