De kameleons van de zee

26 februari 2018 door SG

Cyanobacteriën veranderen van kleur naargelang het licht van het zeewater waarin ze leven.

De pigmentverandering is afhankelijk van het type licht waarin de soort rondzweeft. Zo is blauw de overheersende kleur in open zeeën. Terwijl de kust typisch groen is. En in riviermondingen met brak water, zogenaamde estuaria, heeft rood de overhand. Een specifiek gen van de bacterie (Synechococcus cyanobacterie) stuurt de kleurverandering.

Door aanpassingen in pigment kunnen de bacteriën beter aan fotosynthese doen en is de kans dat ze overleven groter. Bijgevolg komt de soort in allerlei wateren over heel de wereld voor. En dat is maar goed ook, want cyanobacteriën zijn van groot belang. Ze gebruiken zonlicht en koolstofdioxide bij de productie van energie en vormen op die manier een dankbaar hapje voor andere organismen in de zee. Verder hebben ze een positieve werking op het klimaat door het capteren van koolstofdioxide.

Aangezien de soort zo belangrijk is, hebben onderzoekers er baat bij de soort compleet uit te pluizen. Zo komen ze meer te weten over de onderliggende mechanismen die de motor van de oceanen doet draaien. En dat zorgt er dan weer voor dat we een duidelijker beeld vormen over hoe we zorg voor onze wereldzeeën moeten dragen.