Natuur & Milieu

DNA-onderzoek onthult genetisch geheim van Game of Thrones-wolven

Dat de reuzenwolven uit Game of Thrones ooit echt bestaan hebben, wisten we al. DNA-onderzoek werpt nieuw licht op hun verwantschap met de grijze wolf én de manier waarop ze zijn uitgestorven.

Dit is een artikel van:
Eos Wetenschap

Zo’n 13.000 jaar na zijn uitsterven werd de reuzenwolf weer tot virtueel leven gewekt door Game of Thrones. Inderdaad, de zogenoemde ‘dire wolves’. Op dat moment, begin deze eeuw, ging de wetenschap er nog vanuit dat de Canis dirus, zoals hij taxonomisch heet, nauw verwant was met de grijze wolf, de Canis lupus. Onderzoek door een team van internationale wetenschappers werpt daar nu een nieuw licht op. Dit dankzij de DNA-sequencing van vijftig eeuwen oude subfossiele resten van vijf reuzenwolven.

De veronderstelde verwantschap met de grijze wolf was grotendeels tot uitsluitend gebaseerd op louter morfologische studie en vergelijking. Een en ander impliceerde, kort samengevat, dat met elkaar paren mogelijk was en dat er bijgevolg kruisingen zouden zijn geweest.

Afsplitsing

Dit DNA-onderzoek wijst net op het tegendeel. Reuzenwolven verschilden genetisch zo grondig van grijze wolven en ook van andere hondachtigen met wie ze samenleefden op het Noord-Amerikaanse continent, dat een kruising onmogelijk was. Waaruit het onderzoeksteam concludeert dat ze, parallel met die evolutionaire verschillen, veel minder tot helemaal niet in staat waren zich aan te passen aan de veranderende levensomstandigheden aan het einde van de ijstijd. 

‘De reuzenwolf moet bij een tak gehoord hebben die zich miljoenen jaren geleden heeft afgesplitst van de andere hondachtigen’, stelt onderzoekleidster en archeozoöloge dr. Angela Perri. ‘En daarbij is hij wellicht de laatste vertegenwoordiger geweest van dat uitgestorven geslacht.’

Illustratie: Mauricio Antón/Nature.