Natuur & Milieu

Dolfijnen leren niet alleen van hun moeder, maar ook van andere soortgenoten

Flink wat zogenaamd antropomorfe trekjes van dolfijnen zijn intussen wetenschappelijk ontmaskerd als legende of wishful thinking. Maar nu wijst een nieuwe studie toch op een opmerkelijk gelijkenis: het vermogen te leren van vrienden.

Dit is een artikel van:
Eos Wetenschap

Fotocredit: Sonja Wild - Dolphin Innovation Project

Tot nog toe werd aangenomen dat dolfijnen nieuwe vaardigheden aanleerden van hun moeder. Dat klopt ook, maar niet alleen van haar, blijkt uit een doctoraatsstudie aan de universiteit van Leeds waarvan de resultaten verschenen in Current Biology. Met name voor het vangen van prooi, stelde onderzoekster Sonja Wild vast, nemen ze technieken over van hun soortgenoten. Van hun vrienden en leeftijdsgenoten, zeg maar. Of met nog andere woorden: niet van generatie op generatie, maar binnen een en dezelfde generatie.

Wild constateerde dit voor een bepaalde techniek: het zogenoemde shelling. Daarbij jagen dolfijnen een vis in een lege zeeschelp, waardoor hun prooi gevangen geraakt in een natuurlijke fuik. Die brengen ze dan naar de oppervlakte, waar ze de fuik leegschudden en de visjes vanzelf in hun mond vallen.

Een van haar promotoren  Michael Krützen, hoofd van de afdeling Antropologie van de universiteit van Zürich en gespecialiseerd in de sociale evolutie van zowel primaten als walvisachtigen – legt uit waarom dit zo belangrijk is: ‘Het feit dat shelling overgedragen wordt door de omgang met soortgenoten, markeert eens te meer de gelijkenissen tussen de groep waartoe ook onder meer de walvis en de bruinvis behoren en de groep van de mensapen. Ook al hebben ze een uiteenlopende evolutionaire voorgeschiedenis en hoewel ze in totaal verschillende habitats leven, bewijst dit onderzoek eens te meer dat ze allebei een groot vermogen hebben tot zowel innovatie – de techniek op zich – als het cultureel overdragen van zo’n gedragspatroon.’

Dat is ook belangrijk voor het voortbestaan van de dolfijn en zijn groepsgenoten zelf, stelt Sonja Wild: ‘Leren van veel anderen en van leeftijdsgenoten laat een snelle verspreiding toe van nieuwe gewoontes over grote populaties. Waardoor een soort beter gewapend kan zijn om door aanpassing te overleven wanneer er veranderingen optreden in haar natuurlijke habitat.’