Golfstroom maakt van Noordpool een plasticstort

20 april 2017 door SST

Plasticafval uit West-Europa en Noord-Amerika wordt door Atlantische stromingen noordwaarts gestuurd, waar het niet meer weggeraakt.

De plasticvervuiling in de wereldzeeën is al enkele jaren een bekend milieuprobleem. Tot nog toe is het ‘plasticeiland’ in de Stille Oceaan het bekendste voorbeeld van deze problematiek. Maar ook de Noordelijke IJszee, een ecosysteem dat sowieso al sterk onder druk staat door de klimaatopwarming, wordt door het plasticafval bedreigd.

Al sedert 2003 vaart het Europese onderzoeksschip Tara de wereldzeeën af om de gevolgen van de broeikasuitstoot en van (andere) milieuvervuiling op mariene ecosystemen in kaart te brengen. Een tijdje terug lag het schip voor anker in de Barentszzee en in de zee ten oosten van Groenland. In het water van beide zeeën vonden de wetenschappers opmerkelijk veel plasticafval terug – minuscule bolletjes van afgebroken plastics. Omdat er in de regio enkel zeer dun bevolkte kusten te vinden zijn en er geen grote rivieren in de Noordelijke IJszee uitmonden, vroegen de onderzoekers zich af waar dat plastic vandaan kon komen.

Stukjes plastic en plankton. © Anna Deniaud / Tara Expeditions Foundation

Nadat ze niet minder dan 17.000 kleine boeien hadden uitgezet in de Noord-Atlantische Oceaan – ze ruimden die boeien achteraf netjes weer op! – kenden de onderzoekers het antwoord: het plastic was afkomstig van de kustwateren van West-Europa, Groot-Brittannië en Ierland en Noordoost-Amerika. Ze berekenden ook dat het plastic dat momenteel in de Noordelijke IJszee aanwezig is ongeveer 3 procent bedraagt van het totale plasticafval in de oceanen. Dat is niet veel, maar problematisch is wel dat de Noordpool voor het plastic een eindhalte is, waardoor het zich er snel kan ophopen.