Meer dan 80.000 schelpen geteld tijdens Grote Schelpenteldag

Ondanks de felle wind telden afgelopen zaterdag ruim tweeduizend deelnemers schelpen aan de Belgische, Nederlandse en Franse kust.

In de Belgische kustgemeentes telden achthonderd burgerwetenschappers mee. In Nederland vond voor het eerst een grote editie plaats, waar zo’n tweeduizend mensen aan deelnamen. Ook in enkele kustgemeenten in Noord-Frankrijk werden door 150 deelnemers voor het eerst schelpen geteld. Volgens een vaste methodologie telden zij samen 82.444 schelpen om de biodiversiteit in kaart te brengen.

Wie klaar was met tellen, kon in Heist luisteren naar een verhaal met kustvogels in de hoofdrol.

Tijdens deze Grote Schelpenteldag was er extra aandacht voor gaatjes in de schelpen. Die gaatjes vertellen iets over de aanwezigheid van roofslakken als tepelhorens en purperslakken, die door de kalken behuizing van schelpen boren om vervolgens hun prooi op te slurpen.

Schelphelft van tere platschelp met boorgaatje. Credit: Misjel Decleer

Vorig jaar stonden het nonnetje, de halfgeknotte strandschelp, de kokkel, de mossel en de Amerikaanse zwaardschede in de Belgische top vijf. De resultaten van deze editie, die later deze week volgen, zullen uitwijzen of daar verandering in is gekomen.

Na het rapen volgt het sorteren en tellen van de schelpen.

Hoe worden nieuwe schelpen geboren?

Lees hier het antwoord