Naaldbossen koelen minder dan voorheen

De koelende werking van naaldbossen wordt steeds minder als gevolg van luchtvervuiling door industrie en landbouw.

Vluchtige geurstoffen uit naaldbossen, terpenen, vormen in de lucht aerosols. Die kleine zwevende gasdeeltjes in de atmosfeer houden waterdruppels vast en vormen op die manier wolken die het zonlicht tegenhouden, wat de klimaatopwarming tempert. Naaldbossen vormen 14 procent van alle vegetatie op aarde.

De terpenen, die opstijgen uit dennen, sparren en coniferen reageren in de lucht met ozon tot moleculen die hechten aan grotere deeltjes in de atmosfeer. Dit leidt tot extra waterdruppels. Meer water in de lucht betekent een dichter wolkendek en dus minder zon op aarde.

Dit spel wordt verstoord door de uitstoot van ammoniak, afkomstig van veeteelt en kunstmest, en door zwaveldioxide uit fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek. De vluchtige terpenen vallen hierdoor uiteen in meerdere en kleinere aerosols. Wanneer de deeltjes kleiner zijn dan de golflengte van het licht kunnen ze het licht niet meer reflecteren. Alleen grotere aerosols geven verkoeling.

“Door een warmer klimaat zullen er weliswaar meer terpenen worden vrijgegeven door de bossen en dus meer verkoelende aerosols ontstaan. Echter, dit voordeel wordt teniet gedaan door nog steeds toenemende volumes zwavel en ammoniak in de lucht. De aerosols compenseren steeds minder de opwarming van het klimaat”, zegt onderzoeker Pontus Roldin.