‘Oerknal van het leven’ was niet uniek

12 maart 2019 door SST

Pakweg een half miljard jaar geleden zag het eerste meercellige leven het licht, leert het biologiehandboek. Die timing komt nu op losse schroeven te staan.

Omstreeks 540 miljoen jaar geleden kende de evolutie van het leven op aarde een plotse groeispurt. Tijdens een geologische oogwenk ontstonden tal van nieuwe diersoorten – de voorouders van het dierenrijk van vandaag. Althans, dat zegt de theorie van de ‘Cambrische Explosie’, genoemd naar de periode die liep van 540 miljoen tot 480 miljoen jaar geleden.

Volgens die theorie zorgde een plotse stijging van het zuurstofgehalte in de atmosfeer voor het massale ontstaan van meercellig, aerobe leven. Daarvoor, tijdens het Ediacarium, was de aarde een doodse plek die enkel werd bewoond door microscopisch, eencellig leven. Al denken sommige wetenschappers dat er ook toen al complexe, meercellige diertjes leefden, de zogenoemde metazoa.

Volgens de onderzoekers waren er meerdere ‘uitbarstingen’ van complex leven

Britse biologen stellen nu vragen bij de theorie van de Cambrische Explosie, en ze sluiten daarmee aan bij de onderzoekers die denken dat de wortels van het leven tot in het Ediacarium reiken. Na heranalyse van verschillende fossielenverzamelingen concluderen de biologen dat de eerste ‘uitbarsting’ van complex leven minstens 30 miljoen jaar eerder begon, 571 miljoen jaar geleden.

Volgens de vorsers waren er meerdere ‘explosies’. De aanleidingen zien ze in het grillige patroon van de zuurstofconcentratie in de atmosfeer ten tijde van het Ediacarium en het Cambrium.