Vooruitblik 2024 - Wordt ‘witte’ waterstof de hype van het jaar?

Witte of natuurlijke waterstof uit de bodem kan een onuitputtelijke bron van energie worden.

In de huidige waterstofhype draait alles rond ‘groene’ waterstof, waterstof dat door elektrolyse van water geproduceerd wordt door gebruik te maken van hernieuwbare elektriciteit. Dit kost heel wat energie. Onder de radar sluimert er misschien wel een geologische revolutie, die het waterstofverhaal een totaal nieuwe richting zou kunnen insturen. Potentieel een ware gamechanger, namelijk ‘witte’ of natuurlijk waterstof, geproduceerd door de aarde zelf!

Dat waterstof uit de ondergrond lekt, is geen geheim voor geologen, maar het idee dat waterstof, de allerkleinste molecule, in ‘uitbaatbare’ reservoirs zou kunnen accumuleren, net zoals aardolie of aardgas, werd eigenlijk nooit echt in beschouwing genomen. Er werd dan ook niet actief naar waterstofvoorraden in de diepe ondergrond gezocht. Daar komt recent verandering in. In de media duikt dan ook al af en toe meldingen op van ‘spectaculaire’ vondsten van natuurlijk waterstof. Ook krijgen bepaalde opmerkelijke structuren in het landschap, vaak fairy circles genoemd, terug alle aandacht, omdat ze verondersteld worden gerelateerd te zijn met belangrijke waterstoflekken uit de diepe ondergrond.

Wordt 2024 het jaar waarin de exploratie naar natuurlijke waterstofvoorkomens in de diepe ondergrond zijn doorbraak kent? Wordt ‘witte’ waterstof de hype van 2024? Natuurlijk waterstof kent vele voordelen. Het vraagt geen energie om te produceren, én het is hernieuwbaar. Net als aardwarmte wordt het constant aangemaakt. Mogelijke voorraden zijn dan ook zo goed als onuitputbaar. Er wordt zelfs gewag gemaakt dat waterstofvoorkomens ons voor duizenden jaren waterstof zou kunnen voorzien.

In bepaalde contexten – serpentinisatie van ijzerrijke mineraalvoorkomens – zou het afvangen van ondergronds waterstof zelfs hydraulisch kunnen gestimuleerd worden, waardoor ‘oranje’ waterstof zou kunnen geproduceerd worden, in combinatie met het oogsten van aardwarmte (geothermie), én met carbon dioxide removal (CDR) door atmosferisch CO2 ondergronds in steen vast te leggen. Een ware win-win-win!