Zelfs gekloonde wormen kunnen eigenwijs zijn

20 februari 2018 door SG

Identieke wormen die opgroeien in identieke omstandigheden zouden ook identiek gedrag moeten vertonen. Die theorie klopt niet. In de praktijk kunnen zelfs identieke wormen een eigen wil hebben, en dat is maar goed ook.

Video: Het gedrag van identieke wormen is ook identiek, op een paar zonderlingen na.

Amerikaanse onderzoekers bestudeerden het foerageergedrag van de microscopisch kleine wormensoort C. elegans. De wormen waren allemaal klonen van elkaar, en dus genetisch identiek. Ze groeiden op in identieke omstandigheden in van elkaar gescheiden containers. Volgens de theorie zouden alle wormen op dezelfde manier naar eten moeten zoeken. Hoe ze dat doen staat immers in hun (identieke) genen geschreven.

Voor een groot deel van de populatie klopt deze theorie ook, maar er zijn ook uitzonderingen. De wetenschappers observeerden enkele wormen die eigenwijs genoeg waren om afwijkende eetpatronen te vertonen. De onderzoekers tonen daarmee aan dat er naast genen ook andere factoren meespelen in het vormen van gedrag.

De onderzoekers denken onder andere aan de manier waarop het zenuwstelsel zich ontwikkelt. In die ontwikkeling zit ook een willekeurige factor ingebed die niet gecontroleerd wordt door genen. Zo ontstaan er subtiele verschillen tussen de wormen, waardoor enkelingen zich anders gedragen.

Ook serotonine, een chemische boodschapper in de hersenen, speelt waarschijnlijk een rol. De onderzoekers ontdekten dat de wormen geen individualistisch gedrag meer vertonen als ze de werking van serotonine bij hen uitschakelen.

Het is trouwens maar goed dat er individuele verschillen tussen organismen bestaan. Zonder variatie is een soort snel gedoemd tot uitsterven.