Zonne-energie krijgt goed rapport

16 januari 2017 door Eos-redactie

Zonnepanelen produceren duurzame energie bij ons, maar vervuilen daar waar ze worden gemaakt.

De productie van zonnepanelen in landen waar milieuaspecten niet zo nauw worden genomen, levert geregeld discussie op over hoe duurzaam zonnepanelen zijn. De productie vraagt veel energie en er komen heel wat broeikasgassen vrij. Een onderzoeksteam evalueerde de kosten en baten van zonne-energie over de afgelopen 40 jaar. Het resultaat is positief.


Sinds de introductie van zonne-energie in de jaren zeventig is de kostprijs gedaald van ongeveer 75 euro per watt geïnstalleerd vermogen naar onder de 1 euro per watt. Dit komt door schaalvergroting van de industrie en innovaties in de technologie en productie. Hierdoor daalde het energie- en materiaalgebruik per zonnepaneel, terwijl de opbrengst per zonnepaneel groter werd. Tegelijk is de uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie gedaald.


‘Uit ons onderzoek blijkt dat de uitstoot van CO2 ruimschoots teniet wordt gedaan door de productie van elektriciteit door de zonnepanelen’, zegt onderzoeker Atse Louwen. ‘Het omslagpunt is waarschijnlijk al in het jaar 2011 gepasseerd. In het slechtste geval, waarbij zonnepanelen op hun laagste capaciteit produceren, bereiken we het omslagpunt dit jaar voor energie en in 2018 voor broeikasgassen. Het voordeel tussen milieuopbrengsten en milieukosten blijft groeien omdat de productie en technologie van zonnepanelen continu verbeteren.’


Wereldwijd is een oppervlak van 1.800 vierkante kilometer (250.000 voetbalvelden) aan zonnepanelen geïnstalleerd. Naar verwachting leveren zij dit jaar meer dan 370 terawattuur elektriciteit. Dat is 1,5 procent van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening of een besparing van 170 megaton CO2. (kv)


Bron: Universiteit Utrecht