Atoomklok koppelt tijd aan massa

11 januari 2013 door Eos-redactie

Een nieuw type atoomklok koppelt de massa van een cesiumatoom aan de tijd.

Een nieuw type atoomklok koppelt de massa van een cesiumatoom aan de tijd.
 

Al eeuwen meten mensen de tijd door naar regelmatige, periodieke bewegingen te kijken, zoals de rotatie van de aarde, een pendel of de trilling van een kwartskristal. Sinds de jaren 1950 bepalen we de exacte duur van een seconde met atoomklokken, die als basis voor hun tijdmeting gebruikmaken van de trillingen van atomen. Amerikaanse onderzoekers presenteren nu in het vakblad Science een nieuw type atoomklok dat de massa van een cesiumatoom aan de tijd koppelt, door specifieke atoomtrillingen bekend als de Compronfrequentie te meten. Volgens de onderzoekers kan de tijd met hun klok nog nauwkeuriger gemeten worden, en werkt ze bovendien ook in de omgekeerde richting: met behulp van de klok kan je de seconde koppelen aan de kilogram en bijgevolg heel nauwkeurig massa’s meten. (kv)