De veiligere versie van Crispr-Cas

26 oktober 2017 door SST

De revolutionaire techniek om genetische informatie te verwijderen of toe te voegen, is nu ook beschikbaar voor de schakel tussenin het DNA en de eiwitvorming. Die aanpak is minder drastisch.

Nu tal van onderzoeksgroepen in de wereld druk in de weer zijn met de Crispr-Cas9-techniek om DNA naar believen te manipuleren, proberen anderen manieren te vinden om minder drastisch te werk te gaan. Bijvoorbeeld door niet het risico te lopen dat ze een foutieve en blijvende mutatie aanbrengen in de genetische code, die kan overgedragen worden naar latere generaties.

Het bewerken van het RNA – dat de genetische DNA-code afleest en doorgeeft aan de ribosomen die er eiwitten uit samenstellen – is zo’n veiligere optie. Als een stukje RNA verkeerd wordt behandeld, zal het binnen de 24 uur verdwijnen uit de cel. Bovendien kunnen wetenschappers de genbewerking voor een bepaalde tijd ‘aanzetten’, door het manipulerende eiwit gedurende die tijd toegang tot de cel te geven.

Amerikaanse genetici hebben nu dat manipulerende eiwit – de schaar die specifiek in RNA knipt – gevonden. In navolging van het Cas9-eiwit voor DNA is er nu dus het Cas13-proteïne voor RNA. Kortom, met Crispr-Cas13 is nu een techniek ontwikkeld waarmee RNA naar believen kan worden gemanipuleerd.