Dieter Blancquaert wint publieksprijs Eos Pipet 2016

De Gentse bioloog Dieter Blancquaert sleepte gisteren de publieksprijs van de Eos Pipet 2016 in de wacht. Zowel in een online poll als tijdens een publieksevent in Gent kreeg hij de meeste stemmen achter zijn naam.

De vijf jonge wetenschappers die genomineerd waren voor de Eos Pipet 2016 stelden gisteren hun onderzoek voor in de Gentse Handelsbeurs. Met de award bekroont wetenschapsblad Eos de meest beloftevolle jonge onderzoeker van het moment.

De rijst van Blancquaert bevat 150 keer meer folaat, en behoudt langer zijn voedingswaarde

Dieter Blancquaert (UGent) ontwikkelde genetisch gemodificeerde rijst die meer folaat bevat. Ons lichaam kan folaat, of vitamine B9, niet zelf aanmaken. Krijgen we te weinig folaat binnen via onze voeding, dan kan dat onder meer leiden tot bloedarmoede en geboorte-afwijkingen. Omdat rijst van nature arm is aan folaat, komen folaattekorten vaker voor in delen van de wereld waar overwegend rijst op het menu staat.

Blancquaert introduceerde een synthetisch gen in rijst, met een dubbel positief effect. De rijst bevat 150 keer meer folaat, dat bovendien beter bestand is tegen bewaring. Bij gewone rijst daalt het folaatgehalte na een jaar met de helft. Dat is bij de nieuwe variëteit niet het geval. Eén portie bevat genoeg folaat om de dagelijkse behoefte te dekken.

De lezers van Eos kozen de publieksprijs. Het merendeel, bijna 1.400 onder hen, stemde via www.eoswetenschap.eu en tijdens het event voor Dieter.

Dieter Blancquaert ontwikkelde rijst met een hoger folaatgehalte.

Michiel Dusselier wint Eos Pipet 2016

Michiel Dusselier ontdekte een manier om de productie van bioplastic nog groener te maken.

Bio-ingenieur Michiel Dusselier (KU Leuven) nam in Gent de juryprijs in ontvangst. Die werd al bekendgemaakt in november, op de Dag van de Wetenschap. Een jury van wetenschapsjournalisten, onder leiding van prof. Marleen Temmerman, loofde Dusseliers inventieve oplossing om bio-afbreekbaar plastic op een meer milieuvriendelijke en eenvoudigere manier te produceren.

De overige laureaten zijn onderwijskundige Els Consuegra (VUB), natuurkundig ingenieur Kurt Lejaeghere (UGent) en biomedicus Martijn Schuijs (VIB-UGent).

Els Consuegra

Els Consuegra ontdekte dat leerkrachten jongens onbewust drie keer zo vaak berispen als meisjes.

Jongens presteren minder goed dan meisjes in het Vlaamse leerplichtonderwijs. Ze blijven vaker zitten, stromen vaker uit zonder diploma en hebben lagere scores dan meisjes. Ook hebben ze vaker conflicten en hun welbevinden is lager. Met video-opnames bestudeerde Consuegra de interactie tussen leerkrachten en leerlingen, en legde zo onbewuste genderdiscriminatie vast.

Kurt Lejaeghere

Kurt Lejaeghere ontwikkelde een kwaliteitslabel voor codeontwikkelaars.

In de kwantummechanica bestuderen fysici de eigenschappen van materialen op atomaire schaal. Een manier om daar vat op te krijgen is de dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT). Die beschrijft materialen aan de hand van de dichtheid van de elektronen. ‘Om die theorie in een computerprogramma te implementeren, gebruiken we zogeheten DFT-codes’, vertelt natuurkundig ingenieur Kurt Lejaeghere (UGent). 'Afhankelijk van de code die je gebruikt, kunnen de resultaten van je berekening verschillen. Tot voor kort maakte geen enkele gebruiker zich daar druk om. Nochtans gaat het om de geloofwaardigheid van je onderzoek. Waar sta je als je resultaten niet reproduceerbaar zijn?’

Martijn Schuijs

Martijn Schuijs ontdekte hoe boerderijstof beschermt tegen astma.

Het aantal astmapatiënten is sinds de jaren vijftig sterk gestegen. Dat sindsdien ook veel mensen van het platteland naar de stad zijn verhuisd, is wellicht geen toeval. Uit recent epidemiologisch onderzoek blijkt dat mensen die op een boerderij wonen veel minder last hebben van allergieën dan stadsbewoners. Een van de onderzoekers die probeert te achterhalen waarom steeds meer mensen allergisch worden, is Martijn Schuijs, doctoraatsstudent aan het VIB/UGent.