Waarom wordt NIPT nog niet terugbetaald?

04 maart 2015 door Eos-redactie

Ondanks het "waw"-gehalte wordt de Niet-Invasieve Prenatale Test nog niet terugbetaald in Nederland en België. Hoe komt dat?

De NIPT, Niet-Invasieve Prenatale Test, is een betrouwbare test om in het bloed van een zwangere vrouw het DNA van de foetus terug te vinden. Op die manier kan het geslacht van het ongeboren kind bepaald worden, net als het risico op de meest frequente chromosoom-afwijkingen zoals trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom). Met deze test hoeven zwangere vrouwen geen risicovolle vruchtwaterpunctie of vlokkentest (waarbij een stukje van de moederkoek wordt genomen) te ondergaan. Ondanks het "waw"-gehalte wordt NIPT nog niet terugbetaald in Nederland en België. Hoe komt dat?