In alzheimerbrein zit herpesvirus

In de hersenen van overleden alzheimerpatiënten is het herpesvirus aangetroffen.

Wetenschappers vermoeden al langer dat er een link bestaat tussen virussen en hersenziektes. Een team van Amerikaanse onderzoekers vond daarvoor nu een eerste bewijs. Ze onderzochten een groot aantal breinen van overleden individuen met en zonder de ziekte van Alzheimer. Ze beriepen zich daarvoor op verschillende hersenbanken in de Verenigde Staten.

In de ‘alzheimerhersenen’ vonden ze meer viraal DNA dan in de ‘niet-alzheimerhersenen’. Vooral het herpesvirus werd aangetroffen. Deze groep virussen veroorzaakt in de mensen onder meer een koortslip, de waterpokken en gordelroos. De wetenschappers suggereren dat de virussen een rol spelen bij alzheimer. Het is zeker geen bewijs dat de virussen de ziekte veroorzaken, benadrukken ze in het vakblad Neuron. Mogelijk werken ze samen met genetische en moleculaire aspecten van alzheimer.

Alzheimer is een complexe aandoening. Steeds meer onderzoek geeft aan dat verschillende processen een rol spelen bij de ziekte. Mogelijk is er meer aan de hand dan enkel de opstapeling van tau- en bèta-amyloïdeiwitten, een populaire hypothese over de oorzaak van alzheimer.

De bevindingen geven richting aan vervolgonderzoek. De wetenschappers gaan de amyloïdhypothese kritisch onder de loep nemen en kijken of herpes mogelijk één van de oorzaken van alzheimer is.