Cellen in de hippocampus delen herinneringen op in stukjes

Door die opdeling zou het brein ervaringen kunnen categoriseren, wat kan helpen om ons wegwijs te maken in nieuwe situaties.

Net zoals je bij een foto op sociale media hashtags toevoegtdoet het brein iets soortgelijks als het gaat om het episodische geheugen, het deel van het geheugen over persoonlijke gebeurtenissen. Specifieke neuronen in de hippocampus coderen voor “stukken” uit een herinnering en delen deze zo op, stellen onderzoekers van Massachutes Institute of Technology.  

Het is al langer bekend dat neuronen in de hippocampus voortdurend veranderingen registreren zoals plaats, tijd en zintuigelijke input. Wanneer muizen herhaaldelijk in dezelfde omgeving komen, vuren dezelfde neuronen opnieuw signalen af, ook wanneer ze dromen over die locatie. Als de muizen in een andere omgeving komen, zullen andere neuronen het overnemen. De code, die je kan voorstellen als een weergave van de herinnering in het brein, verandert dus continu. Deze manier van informatie opslaan is perfect om details te onthouden, maar om meer algemene informatie van een gebeurtenis op te slaan, is een andere tactiek nodig. 

Oriëntatie in een nieuwe omgeving

De neurowetenschappers van MIT voerden een experiment uit bij muizen om dit te testen. Ze lieten de muizen vier rondjes lopen in een vierkante en in een ronde kooi. Ze zagen dat een groep neuronen in CA1, een deel van de hippocampus, enkel actief was bij ronde één, onafhankelijk van de locatie. Een andere groep neuronen vuurde dan weer bij ronde twee, drie of vier. Hieruit konden de onderzoekers afleiden dat die groep neuronen codeert voor één stuk van de herinnering, bijvoorbeeld ronde één. Wanneer de muizen in een nieuwe omgeving gezet werden, de ronde kooi,  vuurden dezelfde neuronen tijdens de eerste ronde, die ook actief waren tijdens de eerste ronde in de vierkante kooi. Hoewel de muizen in een nieuwe omgeving waren, haalden ze dus toch informatie uit hun eerdere ervaring in de vierkante kooi, die ze konden hergebruiken. 

“Wanneer je in een nieuwe situatie terecht komt, zijn er nieuwe stimuli, maar je kunt je oriënteren doordat je al in soortgelijke situaties geweest bent” zegt Susumu Tonegawa, professor in de biologie en neurowetenschappen. Zo zal je in een geheel nieuw restaurant met een ander gezelschap, toch kunnen terugvallen op eerdere ervaringen met het menu doorbladeren, een hoofdgerecht kiezen of smullen van een dessertje. 

Het artikel is gepubliceerd in Nature Neuroscience.