Psyche & Brein

Licht aan, angstcentrum uit

Mensen zijn snel bang in het donker. Licht remt de amygdala, het angstcentrum in het brein.

Australische hersenonderzoekers hebben ontdekt dat de amyg­dala, het hersengebied dat in verband staat met angst, actiever is in het donker dan in het licht. Ze lieten 23 proefpersonen plaats­ nemen in een hersenscanner en schakelden het licht om de 30 se­conden aan of uit. Tijdens de donkere fasen was de amygdala con­stant actief. Maar zodra het licht aanging, daalde de activiteit snel.

Wellicht is de amygdala rechtstreeks verbonden met het net­ vlies. Is het gebied actief, dan draagt dat bij tot een gevoel van angst of beklemming in een situatie of bij een gedachte die je an­ders als weinig bedreigend zou ervaren.

Zodra de activiteit van de amygdala door licht werd afgeremd, nam bovendien de interactie tussen de amygdala en de ventro­-mediale prefrontale cortex toe. Die laatste is betrokken bij de regulatie van angstgevoelens. Ook dat draagt wellicht bij tot een kalmere kijk op problemen overdag.

We weten al langer dat lichttherapie kan helpen tegen depres­sie. Nu is ook duidelijk waarom dat wellicht zo is.

Bron: Afraid of the Dark. Light acutely suppresses activity in the human amygdala. Sean Cain e.a. in Plos One, 2021.