Met een gelukkige partner leef je langer

Niet alleen het huwelijk, ook het leven duurt langer als je partner gelukkig is.

Ouderen die een gelukkige partner hebben, lopen minder kans om in de komende acht jaar te overlijden. Zo blijkt uit sociaal psychologisch onderzoek van Tilburg University.

Aan de studie deden bijna 4400 Amerikaanse koppels mee die een leeftijd hadden van 50 jaar of ouder. Acht jaar lang werden ze onderworpen aan allerhande vragenlijsten over onder meer lichamelijke beweging, steun van de partner, inkomsten, opleiding…

In die acht jaar kwam 16 procent van de deelnemers te overlijden. De overledenen waren over het algemeen ouder, vaker man dan vrouw, minder hoogopgeleid, minder rijk, minder fysiek actief en hadden een slechtere gezondheid dan de vrijwilligers die nog leefden. De overleden proefpersonen bleken ook minder tevreden over hun relatie en hun eigen leven, en hadden een minder gelukkige partner. Wie aan het begin van de studie een gelukkige echtgenoot had, liep zelfs 13 procent minder kans om in de komende acht jaar te overlijden dan degenen met een minder gelukkige levensgezel.

Wat verklaart de relatie tussen een gelukkige partner en de kans om te sterven? Uit het onderzoek bleek nog dat wie gelukkig is, vaker fysiek actief is. En wie een actieve echtgenoot heeft, beweegt zelf ook vaker en heeft daarom minder kans om te sterven.

Volgens de wetenschappers gelden de uitkomsten niet alleen voor Amerikanen, maar zijn ze op koppels van over de hele wereld toepasbaar. Ze kunnen bovendien helpen bij het uitkiezen van een partner. Daarnaast laten de resultaten zien dat aanbevelingen voor een gezonde levensstijl misschien niet alleen op het individu gericht moeten zijn, maar ook op koppels.

Vervolgonderzoek kan zich buigen over andere relaties. Zouden vriendschappen bijvoorbeeld ook een effect hebben op je overlevingskans?

De bevindingen zijn gepubliceerd in Psychological Science.