Muzikanten hebben minder problemen met gesprekken op een luidruchtige receptie

11 december 2017 door MV

Onder normale omstandigheden horen ze niet beter dan anderen, maar wel bij achtergrondlawaai.

Chinese wetenschappers vergeleken vijftien muzikanten met evenveel proefpersonen die geen muziek konden spelen. Beide groepen hadden een even goed gehoor en kortetermijngeheugen voor geluiden. Hun IQ en opleidingsniveau waren ook gelijkaardig. Tijdens een test zonder achtergrondgeluiden, verstonden de proefpersonen van beide groepen de lettergrepen die ze te horen kregen even goed. In een lawaaiige omgeving, deden de muzikanten het opmerkelijk beter.

Muzikale hersenen

Tijdens het experiment namen de onderzoekers hersenscans (fMRI) van de proefpersonen. Ze zagen dat de hersenactiviteit bij de muzikanten anders was dan bij de controlegroep, tijdens de test met het achtergrondlawaai. De muzikanten vertoonden meer activiteit van de onderste voorhoofdwinding en de rechtse auditieve cortex. Ook andere hersendelen die instaan voor de spraak en het samenstellen van lettergrepen, waren actiever bij de muzikanten.

Volgens de onderzoekers wijzen hun resultaten op een groot potentieel voor muzikale trainingsprogramma’s voor mensen met gehoorproblemen. Hoeveel tijd het kost om de hersenen en het gehoor te trainen, is niet duidelijk. De onderzochte muzikanten speelden allen minstens al tien jaar.