Test

Ontdek jouw sterke kanten

30 november 2020

Beter worden waar je van nature goed in bent en van houdt. Dat is de clue voor een gelukkig en succesvol leven, bepleiten psychologen. Via de wetenschappelijk gefundeerde vragenlijst Values in Action van Chris Peterson en Martin Seligman ontdekt je je topvijf van sterke kanten en weet je dus waar je op kunt inzetten. De vragenlijst is ook in het Nederlands beschikbaar. 

Klik hier om naar de test te gaan.

Seligman, een van de grondleggers van de positieve psychologie, was ervan overtuigd dat mensen zich beter zouden voelen als ze zich meer op hun sterke kanten zouden toeleggen, en minder zouden focussen op hun zwakheden. Het geeft nu eenmaal een goed gevoel als je iets kunt doen wat je goed kunt en graag doet. Dat zou overigens op het werk tot betere prestaties leiden. Want wie graag werkt, legt de lat hoger en doet meer moeite om z’n doelen te bereiken. Bovendien zijn gelukkige werknemers ook innovatiever en collegialer. Wie bewust z’n sterke kanten gebruikt, ervaart meer zelfvertrouwen, voelt zich beter en toont meer inzet dan wie probeert z’n zwakke kanten te verbeteren.  

Ook voor studenten kan een zogenoemde sterkekantenbenadering zijn vruchten afwerpen. In Nederland zetten heel wat universiteiten en hogescholen daartoe de Talentenwijzer in, een traject ontwikkeld door Djoerd Hiemstra (NHL Stenden Hogeschool). Dat kan zijn nut bewijzen in bijvoorbeeld de keuze voor een afstudeerrichting of stageplek. Op het werk zouden leidinggevenden werk kunnen maken van zogenoemde job crafting: een functie aanpassen aan de medewerker in plaats van de medewerker zo te ‘kneden’ dat die past in het profiel.