Positieve ingesteldheid beschermt tegen dementie

09 februari 2018 door AB

Wie optimistisch aankijkt tegen ouder worden, loopt minder risico op dementie. Vooral dragers van risicogenen zijn hierbij gebaat.

‘Hoe ouder ik word, hoe nuttelozer ik me voel.’ Die stelling legden wetenschappers van de Yale School of Public Health in de Verenigde Staten voor aan 4.765 ouderen, die moesten aangeven in hoeverre ze het daarmee eens waren. Op het moment van de bevraging waren alle deelnemers nog gezond. De gemiddelde leeftijd lag op 72 jaar. 

Vier jaar na de bevraging bleek dat 4,6 procent van de deelnemers die zich in de stelling konden vinden dementie had. Anderzijds was slechts 2,6 procent van de bevraagden die het niet eens waren met de stelling ziek geworden. Daaruit leidden de onderzoekers af dat er een kans bestaat dat wie er niet tegen opziet om te verouderen minder risico loopt op dementie dan wie dat wel doet.

De onderzoekers keken ook naar genetische aanleg. Wie drager is van het APOE-variant-E4-gen, heeft zo’n 46 procent kans om door dementie te worden getroffen. Onder de deelnemers droeg 26 procent dit gen. In die risicogroep kreeg 2,7 procent van de positief ingestelde deelnemers dementie, tegenover 6,1 procent van de negatiever ingestelde ouderen.

Mogelijk zorgt een positieve kijk op ouder worden voor minder stress. Dat zou leiden tot een verandering in de expressie van het APOE-gen, waardoor dementie zich niet kan ontwikkelen. Dat schrijven de onderzoekers in het vakblad PLOS ONE.

De resultaten kunnen gezondheidscampagnes in gang zetten die de negatieve kijk op verouderen de wereld uit moeten helpen. Verder hopen de onderzoekers dat dragers van het risicogen een interventie krijgen, waardoor zij positiever de toekomst tegemoetgaan.