Slaapproblemen verhogen mogelijk risico op beroerte

Mensen die minder dan vijf uur per nacht slapen lopen drie keer meer risico op een beroerte dan diegenen gemiddeld zeven uur in dromenland zijn. 

Uit een internationaal onderzoek waaraan 4.496 mensen deelnamen met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar, lijkt er een verband te bestaan tussen slaapproblemen en een verhoogd risico op een beroerte.

De proefpersonen - 2.243 mensen die een beroerte hadden gehad en 2.253 mensen die daar vrij van waren gebleven - vulden een uitgebreide vragenlijst in over hun slaapgewoonten en -problemen.

Uit de resultaten bleek dat proefpersonen die minder dan vijf uur per nacht sliepen drie keer meer risico liepen op een beroerte dan diegenen die per nacht gemiddeld zeven uur in dromenland waren. En ook dat proefpersonen die meer dan negen uur slaap per nacht pitten meer dan twee keer zoveel kans hadden op een beroerte dan mensen die een gemiddeld aantal uren sliepen. Zelfs mensen die dagelijks langer dan een uur dutten, hadden 88 procent meer kans op een beroerte dan degenen die dat niet deden.

Slaapapneu

Onderzoekers keken ook naar ademhalingsproblemen tijdens de slaap, waaronder snurken en slaapapneu. Mensen die snurkten liepen 91 procent meer risico op een beroerte dan mensen die dat niet deden. Mensen met niet behandelde slaapapneu hadden bijna drie keer zoveel kans op een beroerte als mensen die die aandoening niet hadden.

Daar kwam nog bij dat proefpersonen die vijf of meer van deze symptomen hadden, tot een vijf keer zo groot risico liepen op een beroerte. En dat na een correctie voor andere factoren die het risico op een beroerte kunnen beïnvloeden, zoals roken, een gebrek aan lichaamsbeweging, depressie en alcoholgebruik, de resultaten vergelijkbaar bleven.

De resultaten tonen niet aan dat slaapproblemen beroertes veroorzaken, maar wel dat ze een aandachtspunt moeten zijn bij de preventie ervan. Toekomstig onderzoek naar interventies om de slaap te verbeteren en het risico op een beroerte te verminderen is volgens de onderzoekers in ieder geval aangewezen.