Verschillende talen leveren informatie aan dezelfde snelheid

Klinken andere talen soms als razendsnel geratel? Misschien zitten er iets meer stopwoordjes tussen. 

Fransman, Hongaar of Chinees, tijdens het praten brengen we allemaal dezelfde hoeveelheid informatie over per seconde, ongeacht onze taal. Dat lijkt verrassend, zeker omdat talen wél beduidend van elkaar verschillen op vlak van snelheid en de hoeveelheid informatie per lettergreep. Hoewel gesproken taal universeel is voor de mens, ontdekte de wetenschap tot nu toe slechts een paar universele kenmerken van taal. Dankzij taalkundigen aan het Frans Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek, is er nu dus een universeel kenmerk bij. 

Spreeksnelheid aanpassen

Onderzoeker Christophe Coupé en zijn collega’s analyseerden zeventien Europese en Aziatische talen met behulp van 170 deelnemers. Die lazen elk een set van vijftien teksten voor. Daaruit bleek dat talen die meer informatie bevatten per zin, langzamer gesproken worden. Sprekers van talen met een lage informatiedichtheid zetten er iets meer snelheid achter.

De onderzoeksers ontdekten voorlopig geen uitzonderingen. Dat zou komen doordat snel gesproken talen met een hoge informatiedichtheid te complex zijn om uit te spreken of om te begrijpen als luisteraar. Bij langzaam gesproken talen met een lage informatiedichtheid duurt het dan weer te lang voor de spreker zijn ideeën kan overbrengen. De luisteraar moet intussen al die tekst lang onthouden eer hij de boodschap bij elkaar kan puzzelen.