Een gordijn van maanstof kan onze planeet beschermen tegen de zon

01 januari 2023 door PVW

We hebben alleen véél stof nodig, en een kanon om het om de zoveel dagen vanaf de maan de ruimte in te schieten.

Zonder de zon kan er geen leven op aarde zijn. Maar sinds de industriële revolutie heeft de warmte van de zon indirect een schadelijk effect op onze planeet. Zonlicht dat de aarde bereikt, weerkaatst op het aardoppervlak. Een deel van die energie straalt terug naar de ruimte. Maar broeikasgassen houden steeds meer van die weerkaatste energie vast in de aardatmosfeer. De energie kan niet ontsnappen, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. 

Als we 1 à 2 procent van de zonnestraling konden tegenhouden voordat ze de aarde bereikt, dan zouden we de effecten van de aardopwarming al merkelijk kunnen afzwakken. Astrofysici aan de University of Utah denken een oplossing op het spoor te zijn. Ze gingen na of een gordijn van maanstof boven de atmosfeer kan werken als een schild tegen zonnestraling.    

De onderzoekers kwamen zijdelings op het idee, door te kijken naar het ontstaansproces van planeten. Bij het vormen van een planeet komt een heleboel stof vrij. Dat stof klit samen tot ringen, en die vangen licht op van de moederster van de planeet. ‘Ineens beseften we dat je met heel weinig massa best veel zonlicht kunt blokkeren’, zegt theoretisch astrofysicus en hoofdauteur van de studie Ben Bromley (University of Utah).

Het team ging aan het experimenteren met computersimulaties. Ze werkten een scenario uit waarbij ze maanstof vanaf een platform op het maanoppervlak naar de zon schieten. Na heel wat omzwervingen vond het stof uiteindelijk zijn weg naar lagrangepunt L1. Dat punt ligt op een rechte lijn tussen de zon en de aarde. Kleine objecten kunnen daar een relatief stabiele positie aanhouden, doordat de middelpuntzoekende kracht van de zon en de aarde er in evenwicht zijn met de zwaartekracht van de beide massa’s. 

Het maanstof bleek daar prima dienst te doen als zonnescherm. ‘Het is gek om te bedenken dat maanstof – dat zich over meer dan 4 miljard jaar heeft gevormd – een oplossing kan bieden tegen de aardopwarming, een probleem dat nog geen driehonderd jaar oud is’, zegt coauteur Scott Kenyon (Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge). 

De vijf lagrangepunten tussen de zon en de aarde © NASA

Of het hele plan logistiek haalbaar is, is nog onduidelijk. Er is nog geen installatie op de maan die stof de ruimte in kan schieten. Dat ‘stofkanon’ zou trouwens om de paar dagen een nieuwe lading moeten afvuren. Zonnewinden, straling en zwaartekracht duwen het stofgordijn namelijk vrij snel uit zijn baan. 

Het stof zou in ieder geval niet neerdalen op aarde. Goed nieuws, want anders bestaat het risico dat we op een koude, onleefbare planeet achterblijven. 

Hoe is de maan ontstaan?

Lees hier het antwoord