Broeikasgasemissies

Plasma: een nieuwe technologie voor de omzetting van broeikasgassen naar nuttige chemicaliën en brandstoffen
Dit is een artikel van: Eos Blogs

Plasma: een nieuwe technologie voor de omzetting van broeikasgassen naar nuttige chemicaliën en brandstoffen

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen onderzoeken de omzetting van broeikasgassen naar nuttige chemicaliën en brandstoffen door gebruik te maken van verschillende plasmareactoren. Ze zijn ervan overtuigd dat het gebruik van een plasma kan bijdragen tot het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen en op die manier mee de klimaatverandering kan beperken.