Global Change Ecology

Global Change Ecology

Het Global Change Ecology Centre van de UAntwerpen is een samenwerking tussen drie onderzoeksgroepen van het Departement Biologie. Het centrum benadert de invloed van globale veranderingen op natuurlijke ecosystemen vanuit verschillende oogpunten, zoals klimaatopwarming, invasieve planten en dieren en habitatfragmentatie.

Meest behandelde onderwerpen:

Onzekerheid rond de voorspelling van ‘micro’-klimaatverandering
Eos Blogs

Onzekerheid rond de voorspelling van ‘micro’-klimaatverandering

De zoektocht naar correcte klimaatvoorspellingen om de biodiversiteitscrisis aan te pakken is geen evidentie. Hier - en in het vakblad Science -  argumenteren Jonas Lembrechts en Ivan Nijs van de Universiteit Antwerpen dat onze klimaatvoorspellingen geen rekening houden met lokale veranderingen in landgebruik. Ze zetten ook een nieuwe globale klimaatdatabase op poten om dat probleem aan te pakken.