Global Change Ecology

Global Change Ecology

Het Global Change Ecology Centre van de UAntwerpen is een samenwerking tussen drie onderzoeksgroepen van het Departement Biologie. Het centrum benadert de invloed van globale veranderingen op natuurlijke ecosystemen vanuit verschillende oogpunten, zoals klimaatopwarming, invasieve planten en dieren en habitatfragmentatie.

Meest behandelde onderwerpen: