Herkomst Planeet Negen blijft mysterieus

05 mei 2016 door Govert Schilling

Amerikaanse astronauten hebben veel moeite om het bestaan van de hypothetische Planeet Negen in ons zonnestelsel te verklaren. Geen enkel scenario lijkt waarschijnlijk...

Theoretici van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics hebben veel moeite om het bestaan van de hypothetische Planeet Negen in ons zonnestelsel te verklaren.

Uit de eigenschappen van de banen van sommige ijsdwergen - kleine bevroren hemellichamen ver buiten de baan van Neptunus - concloudeerden Californische astronomen eerder dit jaar dat zich op zeer grote afstand van de zon vermoedelijk een grote, zware, tot nu toe onebekende planeet bevindt. Maar hoe die dan in zijn huidige wijde, excentrische omloopbaan terecht is gekomen, blijft een raadsel, zo schrijven de Harvard-astronomen in drie artikelen in The Astrophysical Journal.

Met behulp van gedetailleerde computersimulaties bestudeerden ze verschillende scenario's voor de oorsprong van Planeet Negen. Zo zou hij door een passerende ster uit de meer naar binnen gelegen delen van het zonnestelsel weggetrokken kunnen zijn. Het is ook mogelijk dat hij veel dichter bij de zon is ontstaan, en pas later naar buiten migreerde als gevolg van zwaartekrachtstoringen van andere reuzenplaneten. Tot slot is het denkbaar dat Planeet Negen ooit rond een andere ster draaide - of misschien zelfs een 'weesplaneet' was, zonder moederster - en door de zwaartekracht van de zon werd 'ingevangen'.

Uit de computersimulaties blijkt echter dat vrijwel al deze scenario's uiterst onwaarschijnlijk zijn. Vermoedelijk kan het raadsel pas worden opgelost als de hypothetische planeet daadwerkelijk wordt ontdekt, zodat zijn eigenschappen bestudeerd kunnen worden. Daaruit kan mogelijkerwijs informatie worden afgeleid over het gebied waar hij is ontstaan.