Ster eet planeet

21 augustus 2012 door Eos-redactie

Astronomen hebben een ster ontdekt die waarschijnlijk een van haar planeten heeft opgeslokt. Ook de aarde zal vermoedelijk ooit zo eindigen.

Astronomen hebben een ster ontdekt die waarschijnlijk een van haar planeten heeft opgeslokt. Ze trekken die conclusie op basis van haar chemische samenstelling, en de excentrieke baan van een andere planeet.

Een internationaal team van sterrenkundigen stelde twee opmerkelijke feiten vast toen het de data analyseerde van de Hobby-Eberly Telescope in Texas. Door naar het spectrum van de ster - genaamd BD+48 740 – te kijken, zagen ze dat deze anderhalf keer zoveel lithium bevat als vergelijkbare sterren. Daarnaast leidden ze uit de schommelingen van BD+48 740 af dat er een planeet omheen cirkelt, en wel in een zeer elliptische baan. Het eerder opslokken van een andere planeet kan beide verschijnselen verklaren. De astronomen publiceren hun resultaten in Astrophysical journal letters.

Normaal gesproken produceren sterren zoals BD+48 740 geen lithium. Het ‘opeten’ van een zware massa - zoals een planeet – zou die productie kunnen aanwakkeren. De vreemde baan waarin de overgebleven planeet zich bevindt rond de ster, is waarschijnlijk veroorzaakt door de zwaartekrachtsslinger die hij kreeg van de verdwenen planeet, toen die zich in zijn moederster stortte. Deze interactie katapulteerde hem dan in zijn ongewoon elliptische baan. Een daadwerkelijke observatie van een ster die een planeet verorbert, is praktisch onmogelijk door de zeldzaamheid en snelheid van zo’n proces. De sporen die achterblijven bieden toch indirect bewijs.

BD+48 740 is een rode reus; een oude ster die aan het einde van haar leven groter is geworden. Onze zon doorloopt over vijf miljard jaar hetzelfde scenario. Terwijl ze uitdijt, slokt ze dan mercurius, venus, en wellicht ook de aarde op. BD+48 740 toont ons dus eigenlijk onze eigen begrafenis. (ea)