Twee meteorieten in een klap

Een meteoriet met een dubbele afkomst die ruim anderhalve eeuw geleden neerkwam in India toont aan dat het zonnestelsel een roerige jeugd kende.

Op 23 januari 1870 werden mensen nabij het dorp Nedagolla bij de oostkust van India opgeschrikt door een enorme lichtflits en een luide knal. Kort daarna werd een 4 kilogram zware ijzermeteoriet gevonden.

Meteorieten zijn brokstukjes van planetoïden en andere kleine hemellichamen in het zonnestelsel. Aan de hand van isotopenonderzoek kunnen geochemici erachter komen of de meteoriet afkomstig is uit de binnendelen van het zonnestelsel (de planetoïdengordel tussen de banen van Mars en Jupiter) of uit de buitendelen, ver buiten de baan van Jupiter.

De Nedagolla-meteoriet blijkt echter een soort tussenvorm te zijn. Het ‘moederlichaam’ van de meteoriet zou het resultaat zijn van het botsen en versmelten van twee hemellichamen uit twee compleet verschillende gebieden in het zonnestelsel. Dat schrijft Fridolin Spitzer (Universiteit van Münster) in het vakblad Meteoritics & Planetary Science.

British Museum

Theoretici suggereerden al eerder dat er in de jeugd van het zonnestelsel vermenging heeft plaatsgevonden van materiaal uit de binnen- en buitendelen. Mogelijk is dat een gevolg van zwaartekrachtstoringen door de reuzenplaneet Jupiter. Het onderzoek aan de Nedagolla-meteoriet lijkt dat nu te bevestigen.

Veel korter geleden, op 28 februari 2020, was er midden op de dag een nog veel helderder vuurbol zichtbaar boven Slovenië, Kroatië, Italië, Oostenrijk en Hongarije. Op video-opnames, gemaakt door beveiligingscamera’s en dashcams, is te zien hoe een grote meteoriet in bijna twintig stukken uiteenvalt.

Het grootste fragment van deze Novo Mesto-meteoriet (ook genoemd naar de plaats waar hij neerkwam) is nog niet gevonden. Denis Vida (University of Western Ontario) heeft wel drie kleinere fragmenten teruggevonden, zo meldde hij afgelopen zomer op de European Planetary Science Conference.

De Novo Mesto-meteoriet blijkt een vrij normale steenmeteoriet te zijn. Hij is echter wel afkomstig uit het gebied waarin zich de zogeheten aardscheerders bevinden: planetoïden die de aarde vervaarlijk dicht kunnen naderen. Onderzoek aan de meteoriet kan dus meer informatie opleveren over de samenstelling van deze potentieel bedreigende hemellichamen.

Bron: Universiteit van Münster, Duitsland en European Planetary Society

Beeld boven: Denis Vida