Hernieuwbare energie

België klimaatneutraal: een energieplan - deel 3: hoe kunnen we genoeg hernieuwbare energie opwekken?
Dit is een artikel van: wtnschp.be
Eos Blogs

België klimaatneutraal: een energieplan - deel 3: hoe kunnen we genoeg hernieuwbare energie opwekken?

In dit derde deel van hun klimaatplan lichten Hubert Rahier en Willy Baeyens toe hoe België er in kan slagen om de energieopwekking 100% hernieuwbaar te maken. De inspanningen die we daarvoor moeten maken, maar ook technologische innovaties die deze overstap gemakkelijker kunnen maken, komen aan bod.

Plasma: een nieuwe technologie voor de omzetting van broeikasgassen naar nuttige chemicaliën en brandstoffen
Dit is een artikel van: Eos Blogs

Plasma: een nieuwe technologie voor de omzetting van broeikasgassen naar nuttige chemicaliën en brandstoffen

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen onderzoeken de omzetting van broeikasgassen naar nuttige chemicaliën en brandstoffen door gebruik te maken van verschillende plasmareactoren. Ze zijn ervan overtuigd dat het gebruik van een plasma kan bijdragen tot het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen en op die manier mee de klimaatverandering kan beperken.