Tamara De Beuf

Tamara De Beuf

Tamara De Beuf is als promovenda verbonden aan de Universiteit Maastricht, sectie Forensische Psychologie. Ze is tevens projectleider risicotaxatie bij de OG Heldringstichting (Zetten, Nederland) waar ze gestructureerde risicotaxatie implementeert, opvolgt, en onderzoekt. Daarnaast organiseert ze trainingen betreffende het risicotaxatie-instrument START:AV.

Meest behandelde onderwerpen: