Bionische paddenstoel levert stroom

Door de buitenkant van een champignon te voorzien van een fijnmazig elektrodenetwerk en energie producerende cyanobacteriën wekt de paddenstoel elektriciteit op.

In de natuur leven veel paddenstoelen symbiotisch met hun omgeving. Via een ruilsysteem wordt voeding uitgewisseld met een boom of plant tegen energie. De Amerikanen ontwikkelden een kunstmatige samenwerking tussen champignons en cyanobacteriën. De paddenstoel levert beschutting, vocht en voeding aan de bacterie in ruil voor energie opgewekt door fotosynthese van de bacterie. Een netwerk van stroken grafeen over de bacteriën vangt elektronen op die worden losgelaten door de microben tijdens fotosynthese, opgewekt door een lamp erop te laten schijnen. Het resultaat van dit samenspel is bio-elektriciteit.

De bionische paddenstoel is gerealiseerd door het aanbrengen van een in 3D geprinte elektronische inkt met grafeen in vertakte nanostroken. Daarna brachten ze in een spiraalvorm een bio-inkt aan met daarin cyanobacteriën. Op de kruispunten van de stroken en de spiraal kunnen elektronen worden uitgewisseld van de bacteriën naar het elektrode netwerk van grafeen. Door licht te schijnen op de paddenstoel ontstaat fotosynthese van de cyanobacteriën en wordt een stroom opgewekt van 65 nanoAmpere. Een aantal champignons aan elkaar gekoppeld levert genoeg om een LED lampje te laten branden. De onderzoekers proberen nu manieren te vinden om de bionische paddenstoel meer stroom op te laten wekken.