Energiebom in de diepzee

18 september 2014 door Eos-redactie

Onder de bodem van de oceanen ligt een massa methaanijs. Als we daaruit methaangas kunnen winnen, is het energieprobleem in één klap opgelost.

Onder de bodem van de oceanen ligt een massa methaanijs. Als we daaruit methaangas kunnen winnen, is het energieprobleem in één klap opgelost.

Methaanhydraten zijn mengsels van methaangas en waterijs die zich in gigantische hoeveelheden onder de zeebodem voor de kust bevinden, opgesloten in uitgestrekte structuren. Vermoedelijk bevatten ze meer energie dan alle bekende olie-, aardgas- en steenkoolreserves samen. Wetenschappers nemen monsters van deze hydraatlagen om te onderzoeken hoe we dat gas kunnen exploiteren voor de energievoorziening. Ze onderzoeken ook of het methaan vanzelf kan ontsnappen als gevolg van de opwarming van het zeewater. In dat geval zouden er enorme hoeveelheden broeikasgas in de atmosfeer komen. Een ander mogelijk gevaar is dat de hydraatlagen worden verstoord door aarbevingen en vervolgens uitzetten, wat tot tsunami’s kan leiden.

Een uitgebreid artikel over dit methaangas leest u in het nieuwste nummer van Eos (oktober 2014), dat nu in de winkel ligt of online te koop is via de ScienceShop of in digitaal formaat in de Eos-app op iPad en Android.