Testboei voor elektriciteit uit de Noordzee

13 augustus 2012 door Eos-redactie

In Oostende dobbert weldra een speciale boei voor de kust. Het is een testexemplaar van het project FlanSea, dat elektriciteit uit golfslag wil halen.

In Oostende dobbert weldra een speciale boei voor de kust. Het is een testexemplaar van het project FlanSea, dat elektriciteit uit golfslag wil halen.

Golven, veroorzaakt door wind of zeestromingen, leveren constant energie. Het Vlaamse project FlanSea wil deze energiebron ook voor de Belgische kust aanboren. Na twee jaar onderzoek laten ze daar deze maand een eerste testboei te water, voor de haven van Oostende. Die moet nagaan of de zogenaamde golfenergieconvertoren goed bestand zijn tegen de golfslag en het zoute water. Volgend jaar komt een groter testexemplaar, in de jaren erna wordt dan het productiepark opgezet.

Met golven van gemiddeld 1 of 2 meter hoog heeft het Belgische deel van de Noordzee een potentieel van 3,5 TWh, mits deze vol met boeien ligt. Daarmee kan je 1 miljoen gezinnen een jaar van elektriciteit voorzien. Dat zijn eerder bescheiden cijfers, want doordat de Britse eilanden onze kust beschut van de oceaan kennen we geen al te grote golven. Die bescherming behoedt ons ook van al te zware stormen, waardoor de installatie langer kan meegaan. De testexemplaren moeten nu precies duidelijk maken waar de bovengrens ligt: de boeien werken liefst bij zo hoog mogelijke golven, maar niet té hoog opdat de convertoren het zouden overleven.

Deze golfenergieconvertor van FlanSea zijn gebaseerd op de zogeheten ‘point absorber’ technologie. De beweging van de boeien ten opzichte van de zeebodem wekt elektriciteit op. De generator in of op de boei wordt naar boven getrokken telkens wanneer een golf passeert, waarbij met enige weerstand een kabel afrolt. Zo wordt de golfenergie geabsorbeerd. De neergaande beweging genereert dus geen elektriciteit. Eigen aan het concept is ook dat het onafhankelijk is van de richting waaruit de golven komen, dit in tegenstelling tot enkele andere, buitenlandse proefinstallaties. (tn)