‘Vuile’ elektriciteit blijft schoner dan diesel

Een elektrische auto veroorzaakt in de EU 55 procent minder CO2-uitstoot dan een dieselauto. Al zijn er grote verschillen tussen de landen.

De wetenschappers gingen ervan uit dat de uitstoot die gepaard gaat met de productie en recycling van de motor, de elektronica en carrosserie bij beide wagentypes gelijk is. Voor dieselwagens komt daar de impact van de productie van diesel en de uitstoot tijdens het rijden bij.

De onderzoekers gingen uit van een dieselauto die 120 gram CO2 per kilometer uitstoot. Voor een elektrische wagen komt daar de uitstoot door de productie en recyclage van de lithiumbatterij bij. Ook de uitstoot tijdens de elektriciteitsproductie telt mee. Hier baseerden de wetenschappers zich op een wagen die 20 kWh per 100 kilometer verbruikt, gecombineerd met de uitstoot per geproduceerde kWh in verschillende Europese landen.

De grootste kansen om elektrische auto’s duurzamer te maken, zitten volgens de onderzoekers in een schonere elektriciteitsproductie en betere recycling van lithiumbatterijen.

Belgische wetenschappers onderzochten de klimaatimpact van elektrische auto’s en dieselwagens op basis van hun volledige levenscyclus. Zeventig procent van de impact van een elektrische wagen is te wijten aan de productie van de elektriciteit waarop hij rijdt.

De ‘schoonste’ elektrische auto’s rijden in Zweden en Frankrijk, respectievelijk dankzij een groot aandeel hernieuwbare energie en kernenergie. De impact van een elektrische wagen ligt er 85 en 80 procent lager dan die van een dieselauto. In Polen, met een elektriciteitsproductie die sterk op steenkool is gebaseerd, is het verschil het kleinst: slechts 25 procent. Belgische en Nederlandse elektrische auto’s scoren respectievelijk 65 en 50 procent beter.