Wifi als stopcontact

Een toestel dat wifi omzet in elektriciteit moet batterijen in smartphones en andere draagbare toestellen overbodig maken.

‘Wat is de wificode?’ In pre-4G-tijden was die vraag crucialer dan ‘Hoe gaat het?’. In de toekomst krijgt wifi mogelijk opnieuw zo’n onmisbare status. Amerikaanse onderzoekers hebben een toestelletje ontwikkeld dat wifi-signalen uit de lucht plukt en omzet in elektriciteit. Op die manier kan het draagbare toestellen opladen.

De zogenoemde ‘rectenna’ gebruikt een antenne om elektromagnetische golven, waaronder die voor wifi, op te vangen als wisselspanningsgolven (AC). De antenne leidt die golven naar een toestel van amper een paar atomen dik, dat ze in gelijkspanning (DC) omzet. Die spanning kan batterijen opladen of toestellen direct van elektriciteit voorzien. De rectenna is flexibel en kan als een dun laagje op een smartphone of ander draagbaar apparaat worden gemonteerd. Zo kunnen ook medische implantaten energie uit wifi halen. Dat zou veiligheidsvoordelen opleveren. Door de batterijen in de huidige toestellen lopen patiënten het risico dat giftige stoffen als lithium in hun lichaam lekken.