Chinese dorst naar melk

19 maart 2018 door MVS

De stijgende vraag naar zuivel in China heeft wereldwijd een grote milieu-impact.

 

‘I have a dream, that all Chinese, especially children, could have half a kilo of dairy product every day.’ Deze woorden sprak voormalig Chinese premier Wen Jiabao in 2006 nadat hij een zuivelboerderij had bezocht. Sindsdien hanteert het land een voedingsadvies: 300 gram zuivel per persoon per dag, omgerekend 110 kilogram per jaar. Ter vergelijking: het huidige niveau ligt op 31 kilogram.

Als gevolg van Jiabao’s oproep en van de stijgende welvaart en urbanisatie in China nam de zuivelconsumptie tussen 2006 en 2010 toe met maar liefst 42 procent. De voorspelling is dat het cijfer tegen 2050 ruim drie keer zo hoog zal liggen als in 2010.

De vraag is waar die melk geproduceerd gaat worden. Sinds het melamineschandaal in september 2008, waarbij 300.000 kinderen ziek werden en zes baby’s stierven, is het vertrouwen in melk geproduceerd in China erg laag.

Een internationaal onderzoeksteam ging na welke impact die toenemende melkconsumptie heeft op het milieu. Zelfs in een scenario waarbij 75 procent van de melk straks in China wordt geproduceerd en 25 procent wordt geïmporteerd uit Europa, Nieuw-Zeeland en de VS, zou er in 2050 wereldwijd 32 procent meer grond nodig zijn om veevoer voor de melkveehouderij te verbouwen. Gevolg: een stijging van de mondiale uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij met 35 procent. En een stijging van stikstof uit de melkveesector met 48 procent. In een – waarschijnlijker – scenario met meer import liggen die cijfers nog hoger.

Volgens de onderzoekers kan de melkproductie in China veel efficiënter. Dan nog vreest het team voor een toename van broeikasgassen en stikstof van naar schatting 20 tot 25 procent.