Iedere hamburger doet je lever pijn

26 januari 2017 door SST

Welke impact heeft vet op de gesteldheid van je organen, telkens wanneer je een hap neemt?

Er blijken niet alleen snelle suikers, maar ook snelle vetten te bestaan. Dat zou je tenminste opmaken uit de resultaten van een studie van Duitse onderzoekers naar de directe impact van vetrijk voedsel op onze gezondheid.

De wetenschappers vroegen zich af hoe snel ons lichaam, en meer bepaald onze organen en onze bloedsomloop, ‘getroffen’ worden na de consumptie van vetrijk voedsel. Is er sprake van een trage opbouw van vetstoffen die pas na verloop van tijd uitloopt op een crisis? Of gaat vetconsumptie gepaard met directe veranderingen in bijvoorbeeld onze lever en onze cholesterolniveau’s?

Het twee blijkt het geval te zijn. De onderzoekers ontdekten zowel bij muizen als mensen dat slechts één vetrijke maaltijd al zichtbare veranderingen in het vetgehalte in de lever veroorzaakte. Bovendien zagen ze ook een directe – zij het zeer kleine – stijging van de insulineresistentie, wat uiteindelijk mee aan de basis ligt van de ontwikkeling van diabetes.

Bron: Michael Roden, German Diabetes Center, Düsseldorf, Duitsland in JCI.