Kan biovoeding beschermen tegen kanker?

Volgens een Franse studie ligt de kans op kanker een kwart lager bij mensen die vooral biologische voeding eten. Maar deze vaststelling is al meteen omstreden.

De Franse NutriNet-Santé studie verzamelde via het internet gegevens over eet- en leefgewoonten van 68.946 personen, waarvan 78 procent vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar. Gedurende een opvolgperiode van zeven jaar ontwikkelden 1.340 deelnemers kanker. Aan de start van de studie werden vragen gesteld over eet- en leefgewoonten, waaronder ook consumptie van biovoeding, zoals groenten, fruit, vlees en zuivel. Enkel in de hoogste categorie biovoeding-consumptie werd een daling van 25 procent van kankers gerapporteerd, voornamelijk postmenopauzale borstkanker en lymfeklierkanker.

De onderzoekers denken dat biologische voeding beschermt tegen kanker omdat het minder pesticiden bevat dan niet-biovoeding.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In België is 6 procent van het landbouwgebied biologisch, in Wallonië 10 procent en in Vlaanderen slechts 1 procent. In 2014 groeide de biomarkt tot 435 miljoen euro, een marktaandeel van 2,3 procent in de totale bestedingen aan verse voedingsmiddelen. Biologische voeding was in 2013 gemiddeld een derde duurder dan gangbare voedingsmiddelen.

Deze Franse studie is een observationeel onderzoek: dit betekent dat men relaties kan vaststellen, maar geen conclusies mag trekken. De hoogste consumptie van biologische voeding was in deze studie gelinkt aan een hoger inkomen. Consumenten van biovoeding rookten minder, hadden een lager lichaamsgewicht en aten minder rood vlees en charcuterie; kortom allemaal eet- en leefgewoonten die geassocieerd worden met minder kanker.

"De Franse onderzoekers schreven de resultaten toe aan het feit dat biologische voeding minder pesticiden bevat, maar dit werd niet gemeten in deze studie"

De Franse onderzoekers schreven de resultaten toe aan het feit dat biologische voeding minder pesticiden bevat, maar dit werd niet gemeten in deze studie. Anderzijds worden de meeste pesticiden niet gelinkt aan een hoger kankerrisico. Een bijkomend probleem is dat biovoeding duur is wegens de lagere opbrengst per hectare en de kleinere markt. Enkel en alleen biologische voeding promoten kan de consumptie van fruit en groenten doen dalen. Een laatste twistpunt is dat de gebruikte vragenlijst over biovoeding niet gevalideerd werd, met andere woorden: er werd niet nagegaan of biovoeding correct geregistreerd werd.

Conclusie

Deze studie bevat geen overtuigende bewijzen dat biovoeding kan beschermen tegen kanker. Consumenten van biovoeding hebben gezondere eet- en leefgewoonten, die het resultaat geheel of gedeeltelijk kunnen verklaren.