Wannes Dermauw

Wannes Dermauw

Wannes Dermauw behaalde zijn diploma van bio-ingenieur aan de Universiteit Gent. Tijdens zijn (post)doctoraat aan diezelfde universiteit focuste Wannes zich op hoe plagen zich aanpassen aan lichaamsvreemde stoffen zoals pesticiden of plantenafweerstoffen. Momenteel is hij werkzaam aan het Instituut van Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en wendt hij zijn expertise aan voor het onderzoeken van interacties tussen insecten en planten en hoe nieuwe technologieën kunnen gebruikt worden voor het identificeren en bestrijden van plagen.