Antoon Cox

Antoon Cox

Prof. Heidi Salaets (Onderzoeksgroep Tolkwetenschap, KU Leuven) en Assistant Professor Antoon Cox (Afdeling Vertalen en Interculturele Communicatie, Universiteit Utrecht; Onderzoeksgroep Tolkwetenschap KU Leuven; Brussels Centre for Language Studies, Vrije Universiteit Brussel) werken momenteel met collega’s uit de gezondheidszorg aan het interdisciplinaire onderzoeksproject MaLBUC (Managing Language Barriers in Unplanned Care, ID-N-project). Daarin bestuderen ze de impact van taalbarrières tussen arts en patiënt in de ongeplande zorg. Ze gaan daarbij na hoe artsen en anderstalige patiënten met elkaar communiceren en tot wederzijds begrip proberen te komen wanneer er geen tolk voor handen is.  

Meest behandelde onderwerpen: