Geert Brône

Geert Brône

Inez Beukeleers (post-doctoraal onderzoeker) en Prof. Geert Brône zijn verbonden aan de Onderzoekseenheid Taalkunde van KU Leuven. Momenteel werken zij op het Right2Health-project (NWO), waarin ze – in een interdisciplinaire samenwerking met communicatie- en tolkwetenschappers – de communicatie tussen artsen en anderstalige patiënten bestuderen wanneer die met elkaar interageren via een tolk. Ze gaan na hoe de deelnemers in de consultaties gesproken taal, handgebaren, blikrichting, gelaatstuitdrukkingen ... gebruiken om medische informatie uit te wisselen en wederzijds begrip te coördineren. Ze vergelijken daarbij consultaties met professionele tolken en consultaties met informele tolken (bv. familieleden, ziekenhuispersoneel).

Meest behandelde onderwerpen: