Atomische kruimels geven archeologen inzicht in het leven van onze verre voorouders

In het kort

Wie een leven lang in hetzelfde dorp bleef, draagt in zijn beenderen alleen de footprint mee van die locatie.

Met isotopenanalyse valt die footprint te achterhalen.

Ze kan ook informatie verschaffen over de sociale status van het individu.

De omgeving waarin mensen uit de oudheid leefden en opgroeiden, laat chemische kruimels achter in hun beenderen. Dankzij die ‘markers’ krijgen we massa’s nieuwe informatie over het dieet, de leefomgeving én de mobiliteit van onze verre voorouders.

Christophe Snoeck (VUB) studeerde af als ingenieur scheikunde aan de ULB en behaalde daarna ook een doctoraat in de archeologische wetenschappen aan de University of Oxford. Door zijn beide studies te combineren kleurt hij in zijn vernieuwende wetenschappelijk werk buiten het klassieke archeologische kader en verbindt hij de mens met het klimaat en zijn geologische omgeving. Dat doet hij meer specifiek door de isotopensamenstelling in de overblijfselen van mensen en dieren te meten.